Påsen innehåller 38 brickor.

AA EE I O U Å ÄÄ BB DDD FF G H KK L M NNN PP RRRR SSSS TTTTT VV ??