Påsen innehåller 31 brickor.

AA EE I O U ÄÄ BB DD F G H KK L M NNN PP RRR SSS TTTT VV ?