Påsen innehåller 49 brickor.

AA EEE II O U ÅÅ ÄÄ Ö BB DDD FF G H KK LLLL M NNN PP RRRRR SSSSS TTTTTT VV Z ??