Påsen innehåller 44 brickor.

AA EE II O U ÅÅ ÄÄ BB DDD FF G H KK LLL M NNN PP RRRR SSSSS TTTTT VV Z ??