Påsen innehåller 17 brickor.

A E I U ÄÄ B D F G L NNN PP RR SS TT V ?