Påsen innehåller 11 brickor.

I U Ä B FF G K L NNN P RR T V ?