Påsen innehåller 29 brickor.

AA EE III O U Y ÄÄ D F G L MM NNN RRRR SSSSS TTT X Z ?