Påsen innehåller 32 brickor.

AA EE III O U Y ÄÄ DD F G LL MM NNN RRRRR SSSSS TTT X Z ?