Påsen innehåller 49 brickor.

AAAA EEE IIII OOO U Y ÅÅ ÄÄ Ö DDD F GG HH K LL MM NNNN RRRR SSSSSS TTTT V X ??