Påsen innehåller 36 brickor.

AA EE III OO U Y ÄÄ Ö DD F GG LL MM NNN RRRRR SSSSS TTTT X Z ?