Påsen innehåller 54 brickor.

AAAAA EEE IIII OOO UU Y ÅÅ ÄÄ Ö DDDD F GG HH K LL MM NNNN RRRRR SSSSSS TTTT V X Z ??