Påsen innehåller 19 brickor.

AA EE II U Y ÄÄ D MM NNN RRRR SS TT Z ?