Påsen innehåller 43 brickor.

AAA EEE III OOO U Y Å ÄÄ Ö DD FF GG H LL MM NNN RRRRR SSSSS TTTTT X Z ?