Påsen innehåller 11 brickor.

AA III U B DD F MM N P R TTT