Påsen innehåller 26 brickor.

AAA EEE IIII O UU BB DD F G H L MM NNNN P RR TTT