Påsen innehåller 26 brickor.

AAAA EEE II OO UU Ö BB DD F GG K MM NNNN P R TT V