Påsen innehåller 32 brickor.

AAAAA EEE III OO UU Ö BB DD F GG KK L MM NNNN P R S TTT V