Påsen innehåller 22 brickor.

AAA EEE IIII UU B DD F G H L MM NNN P R TTT