Påsen innehåller 16 brickor.

AAA E III UU B DD F H MM NN P R TTT