Påsen innehåller 18 brickor.

AA EEE II O Å Ä Ö D G J KK L P RRR SS Z ?