Påsen innehåller 12 brickor.

AA EE II Å Ä Ö G J K L P RR S Z ?