Påsen innehåller 64 brickor.

AAAA EEEEEE III OOO UU Y Å ÄÄ ÖÖ DDDD F GG J KKK LLLLL MM NNN PP RRRRRRRR SSSSSS TTTTT VV X ??