Påsen innehåller 26 brickor.

AAA EEE III O Å Ä Ö D F G J KK L P RRRRR SS T V Z ??