Påsen innehåller 30 brickor.

AAA EEE III OO Å Ä Ö D F G J KK L P RRRRR SSSS TT V Z ??