Påsen innehåller 71 brickor.

AAAAAA EEEEEEE III OOO UU Y Å ÄÄ ÖÖ DDDDD F GG J KKK LLLLL MM NNNN PP RRRRRRRR SSSSSSS TTTTT VV X Z ??