Påsen innehåller 10 brickor.

A III O U G NN RR SS TT V Z