Påsen innehåller 52 brickor.

AAAAA EE IIII OOO U Y Ä Ö BB DDD FF GGG J KK L MM NNNN RRRR SSSSSS TTTTT VV X Z ??