Påsen innehåller 17 brickor.

AA IIII O U Ö G L NNN RRR SSS TT V Z