Påsen innehåller 59 brickor.

AAAAA EE IIII OOO U Y ÄÄ Ö BB C DDD FF GGG J KK LL MM NNNNN RRRRR SSSSSS TTTTTTT VV X Z ??