Påsen innehåller 27 brickor.

AAA IIII OO U Ö G K L M NNN RRRRR SSSS TTT V Z ??