Påsen innehåller 24 brickor.

AA IIII O U Ä Ö B D F G K L M NNN RRRR SSS TT V Z