Påsen innehåller 33 brickor.

AAA E IIII OO U Ö B F G K L M NNNN RRRRR SSSS TTTT V X Z ??