Påsen innehåller 31 brickor.

AAAA EE III OO U Å ÖÖ B DD G H KK LLL N P RRR SSSSS TT V