Påsen innehåller 77 brickor.

AAAAAAA EEEEE IIII OOOO UU Y ÅÅ ÄÄ ÖÖ BB C DDDD FF GGG HH J KKK LLLLL MMM NNNN PP RRRRR SSSSSSS TTTTTTT V Z ??