Påsen innehåller 33 brickor.

AAAA EE III OO U Å ÖÖ B DD G H KK LLL N PP RRR SSSSS TT V ?