Påsen innehåller 80 brickor.

AAAAAAA EEEEE IIIII OOOO UU Y ÅÅ ÄÄ ÖÖ BB C DDDD FF GGG HH J KKK LLLLL MMM NNNNN PP RRRRR SSSSSSSS TTTTTTT V Z ??