Påsen innehåller 67 brickor.

AAAAAAA EEEEE IIII OOO UU ÅÅ ÄÄ ÖÖ BB DDDD FF G H J KKK LLLL MM NNNN PP RRRRR SSSSSSS TTTTT V Z ??