Påsen innehåller 71 brickor.

AAAAAAA EEEEE IIII OOOO UU ÅÅ ÄÄ ÖÖ BB C DDDD FF G H J KKK LLLL MMM NNNN PP RRRRR SSSSSSS TTTTTT V Z ??