Påsen innehåller 26 brickor.

AAA EE III OO U Å ÖÖ B DD G H KK L N P RRR SSSS T V