Påsen innehåller 18 brickor.

AA EE O ÅÅ Ä B DD FF L NNN RR SS TTT Z