Påsen innehåller 52 brickor.

AAAAA EEE III OOOO UU ÅÅ Ä Ö B DDD FF G KK LLL NNNN P RRRRR SSSSS TTTTTT V X Z ??