Gunnars drag: 4l *BÄRM 24 (utmanat: ogiltigt)


Påsen innehåller 52 brickor.

AAAAA EEE III OOOO UU ÅÅ Ä Ö B DDD FF G KK LLL NNNN P RRRRR SSSSS TTTTTT V X Z ??