Påsen innehåller 45 brickor.

AAAA EEE II OOO U ÅÅ Ä Ö B DDD FF G K LLL NNNN P RRRRR SSSS TTTTTT V X Z ?