Påsen innehåller 20 brickor.

AA EE I O ÅÅ Ä B DD FF L NN RRR SS TTT Z ?