Påsen innehåller 11 brickor.

A E O Å Ä B DD FF L NN S TTT Z