Påsen innehåller 26 brickor.

AAA EE I O ÅÅ Ä B DD FF LL NNN P RRR SSS TTT X Z ?