Påsen innehåller 32 brickor.

AAAA EE I O ÅÅ Ä B DDD FF LL NNNN P RRRR SSS TTTT V X Z ?