Påsen innehåller 13 brickor.

AA I O UU D F G H K L N P RRR SS ?