Påsen innehåller 24 brickor.

AAA E I OOO UU Ä D FF G H K L NNN P RRRR SS T V ?