Påsen innehåller 19 brickor.

AA I OO UU Ä D F G H K L NN P RRRR SS T V ?